Renovatie Monument


Woning | Slag van Waterloo

De woning genoemd de “Slag van Waterloo” is een prachtig voorbeeld van de Art Nouveau-periode van architect F. Smet-Verhas. De uitdaging voor de aanpak van dit dossier is de restauratie van de voorgevel met behoud van alle originele elementen en het afwegen van de vroegere restauratie-opties die het gevelbeeld veranderd hebben.

De gevel is hersteld en gereinigd in verschillende restauratie-campagnes. Dit heeft zijn sporen nagelaten in het beeld van de gevel vandaag. Het uiteindelijke doel van deze restauratie is afwegen welke sporen behouden kunnen blijven en welke ingrepen verwijderd dienen te worden.

Voor de reconstructie van de toren op de gevel die tijdens een blikseminslag werd gedemonteerd, werden er voldoende materialen gevonden om deze optie te ondersteunen. De bestaande witsteen is bewaard en gestockeerd waardoor deze minutieus ingemeten kon worden om alle lagen te reconstrueren. Als voorbeeld was er tevens de originele tekening van F. Smet-Verhas, doch de gevel werd niet volledig volgens dit plan uitgevoerd. Het smeedijzer is zeer mooi uitgewerkt, en heeft typische stijlkenmerken van de zogenaamde ‘hybride Art Nouveau’.

Vooral de glasmozaïek met de afbeelding van de Slag van Waterloo maakt een belangrijk onderdeel uit van deze restauratie. Voor de opmaak van het dossier werd in samenwerking met mevr. Marianne Destoop een vooronderzoek uitgevoerd naar iconografie, schadebeeld en restauratie-opties.

Voor het buitenschrijnwerk werd geopteerd voor het behoud van het originele houten buitenschrijnwerk, alsook de rolluiken, en invulling met beglazing met een hogere isolatiewaarde waar vereist voor de bewoners.