Kinderdagverblijf Apollo | Berchem

De Apollostraat situeert zich in het district Berchem, in de wijk Groenenhoek, en ligt dicht bij het Te Boelaerpark en de luchthaven van Deurne. Het perceel was volledig bebouwd. Vooraan waren de voormalige kantoren van bakkerij Goossens gelegen (skeletstructuur in gewapend beton), achteraan een magazijn (staalstructuur).

De site is herbestemd tot stedelijk kinderdagverblijf voor negentig kinderplaatsen met polyvalente ruimte en buitenruimte. Het bouwproject omvat het slopen van het achtergelegen magazijn, de renovatie van de voorbouw, het optrekken van een nieuwbouwvolume met ondergrondse parking en het bouwen van een extra bouwlaag op de voorbouw. Het pand is van de hand van de Antwerpse architect Jul De Roover en springt in het oog dankzij de ritmische betonstructuur, afgewisseld met geglazuurde baksteen, iroko schrijnwerk en aluminium bloembakken. Voor Jul de Roover was de eigenheid van het materiaal binnen de constructie van groot belang. Kleur was volgens hem met de textuur van het materiaal verweven. Voor de renovatie van de voorbouw werd gekozen om terug te gaan naar de originele toestand anno 1967.

Om diverse redenen vormt dit een gepaste nieuwe bestemming voor dit inventarispand. In eerste instantie ligt het gebouw in een Berchemse woonwijk Groenenhoek met veel jonge gezinnen, waardoor de nood voor kinderopvangplaatsen zeer groot is. Naast de strategische ligging vormde het gebouw op zich ook een solide en robuust vertrekbasis voor de implementatie voor deze nieuwe functie. De bestaande betonnen skeletstructuur gaf kader aan een flexibel speelveld waarbij de vijf leefgroepen met hun specifieke ondersteunende ruimtes op een logische manier binnen die bestaande structuur optimaal geplaatst konden worden. Het nieuwe programma schikt zich naadloos in de hoge ruimtes met hun speelse raampartijen. Het project blaast het erfgoed nieuw leven in. In functie van de voorziene herbestemming tot kinderdagverblijf, maar ook in functie van mogelijke latere invullingen, is er voor geopteerd om grote ruimtes te organiseren rond diverse buitenruimtes. Zo garanderen we overal doorheen het gebouw voldoende daglicht, maar creëren we ook een porositeit doorheen het gebouw. Mooi geproportioneerde buitenpatio’s op het gelijkvloers, speelterrassen op de verdieping en een panoramisch personeelsterras, onderling verbonden door grote circulatiegangen, dooraderen en ‘verluchten’ het gebouw.

In het dossier werd er door de architect aandacht besteed aan het energieverbruik en het gebruik van materialen met een kleine footprint. Er werd een energieaudit uitgevoerd om het gebouw optimaal te kunnen isoleren, hierbij werd er ook aandacht geschonken aan hernieuwbare energie, zo zijn er fotovoltaïsche cellen voorzien op het plat dak uit het zicht, er is vloerverwarming voorzien en een balansventilatie zodat er geen verluchtingsopeningen in originele gevels en schrijnwerk dienen aangebracht te worden. De gevels zijn langs de binnenzijde geïsoleerd zodat het uiterlijk van het gebouw ongeschonden blijft, en alle platte daken zijn als groendak voorzien, wat zorgt voor extra buffering van het water en extra isolatie van de gebouwschil.

Het totaalconcept werd in detail bekeken en overlopen met de kinderopvang, de Stad Antwerpen, Onroerend erfgoed en betrokken studiebureaus. Het pand werd tevens voorgelegd aan de bouwcommisie en de Vlaams bouwmeester. Het totaalproject werd uitgevoerd ism Karuur architecten.